Παραμύθια




 Στη σελίδα αυτή θα φιλοξενούνται δραστηριότητες με παραμύθια

Τα παραμύθια στο νηπιαγωγείο κατέχουν εξέχουσα θέση. Μέσα από αυτά αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες που προωθούν όχι μόνο τη φιλαναγνωσία και την καλλιέργεια της γλώσσας, αλλά και  πολλούς άλλους τομείς του αναλυτικού προγράμματος. 
Μια πρόταση είναι να δουλέψουμε από την αρχή της χρονιάς μέσα από διάφορα παραμύθια, κλασικά ή πιο σύγχρονα, γνωστά ή λιγότερα γνωστά τους στόχους που πρέπει να επιτύχουμε σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Από την εμπειρία μου κάτι τέτοιο ενθουσιάζει τα παιδιά και χωρίς να το καταλάβουν με ένα παιγνιώδη τρόπο, ζώντας πραγματικά ένα "παραμύθι" μαθαίνουν χίλια δυο πράγματα. 

Η αλεπού και ο κόρακας

Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Ανάγνωση του κλασικού παραμυθιού 
-Χρονική ακολουθία των εικόνων (της ιστορίας του παραμυθιού)
-Αφήγηση-αναδιήγηση της ιστορίας ή μιας άλλης εκδοχής από τα παιδιά και καταγραφή της ιστορίας από τη νηπιαγωγό
-Δραματοποίηση του παραμυθιού







Ψηφιακό παραμύθι- Τα τρία τέρατα
Μια εξέλιξη του παραμυθιού είναι και το ψηφιακό παραμύθι. Το ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο παραμύθι μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερο χώρο στο νηπιαγωγείο καθώς είναι μια σύγχρονη μορφή του κλασικού παραμυθιού εκφρασμένου μέσα από τη βοήθεια των μέσων τεχνολογίας και επικοινωνίας και όλων των δυνατοτήτων που μας προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα (ψηφιακός ήχος, ψηφιακή εικόνα).
Ένα παράδειγμα δημιουργίας ενός ψηφιακού παραμυθιού από παιδιά στο χώρο του νηπιαγωγείου. Εργάστηκαν τα παιδιά του νηπιαγωγείου Νέων Κυδωνιών Μυτιλήνης.



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου